درهم برهم

بهترین و بروزترین مرجع درهم

درهم برهم

بهترین و بروزترین مرجع درهم

داشتم از خیابون رد می شدم یه ماشین نزدیک بود بزنه شل و پلم کنه... 

داد زدم هووووی روانی 

راننده سرشو از پنجره بیرون کرد گفت:

هاهاها دیگه ماه صفر تموم شد، تو الان 50 درصد off خوردی! 😐

ملت روانین بخدا 


@joker_fan_85 ورود به کانال جوکر فان


‏بعضیا انقدر بیشعورن که بعد از 10 سال بازم سراغ طلبشونو میگیرن!
خب اگه میخواستم بدم که تا حالا داده بودم..

حتما بایس با زور بگم نمیدم ؟!


😂😂😂😂


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@joker_fan_85 ورود به جوکر فان


ﺗﻮ ﻣﺘﺮﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ گوشیم زنگ خوردبرداشتم ﮔﻔتم "ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﻣﺘﺮﻭ ﻣﯿﺮﺩﺍﻣﺎﺩﻡ ﺗﺎ ۵ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﻧﺮﯼ حمید" ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ ﮔﻔﺖ "گوه میخوره حمید ایسگا ﺍﻧﻘﻼﺑﻪ ﺑﺮﻭ ﻭﺍﯾﻨﺴﺎ 


🆔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@joker_fan_85 👈🔞


یکی از فانتزیام اینه که:

یه شیشه دارو بخرم و توش اسمارتیز بریزم...

هرچند وقت یه بار چندتا شو بخورم ...

یکی ازم پرسید: چی شده؟

بگم:

“چیزی نیست، همون سردردهای همیشگی…😏😏


کلاس خاصی داره لامصب😄😁

🆔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@joker_fan_85 👈🔞


یه مرده تصادف میکنه برای ترمیم صورتش مجبور میشن از پوست باسَنِ زنش ببرن و به صورتش پیوند بزنن
زن ومرد باهم عهد میکنن که این راز بین خودشون بمونه


مرد به زنش میگه:


تو لطف بزرگی به من کردی من حتمآ باید این لطف تو رو جبران کنم.


زن:جبران شده عزیزم

مرد:چطور؟


زن:همین که مادر وخواهرت هر دفعه تو رو میبینن باسَنِ منو ماچ میکنن

من راضیم😂😂😂


🆔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@joker_fan_85 👈🔞


پیرزنه میشینه رو صندلی دندون پزشکی


لنگاشو میده هوا...💬


دکتر میگه: مادر اینجا زنان و زایمان نیست!


پیرزنه میگه: :گوه نخور ، دندونای حاجی رو دربیار 😑😂😂


🆔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@joker_fan_85 👈🔞


استفاده از تلگرام در خارج: 

دوستای گلم این عکس من وعشقمه تو سواحل هاوایی.جای همتون خالیه عاشقتونم ❤️😍استفاده از تلگرام در ایران: 👇این پیام رو تا فردا واسه200 نفر میفرستی وگرنه ایشالا ابوالفضل بزنه تو کمرت به ٣١٣ قسمت نامساوی تقسیم شی 😂😂


🆔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@joker_fan_85 👈🔞


رفتم پرنده فروشی میگم آقا قناری های نر و مادتون کدوما هستن؟


میگه میخوای بخری؟


🆔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@joker_fan_85 👈🔞


میگم: نه مامور منکراتم اومدم ببینم قفسشون یه وقت مختلط نباشه😂


‏صبح خواستم مثل روشنفکرا تو بالکن قهوه بخورم و روزنامه بخونم کههمسایه بالایی روفرشی رو تکون داد رو سرم ،شرایط منطقه روشنفکری رو بر نمیداره😂😂😂


🆔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@joker_fan_85 👈🔞


شمام وقتی یه ناشناس زنگ میزنه بعد جواب نمیدین سیوش میکنین Aaaa میرین تو تلگرام ببینین کیه یا من فقط اینجوریم؟😂🤣🙁


🆔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@joker_fan_85 👈🔞


یه برنامه برای گوشیم دانلود کردم 

که وقتی موبایل کامل شارژ میشه،

 بهت خبر میده ... 😊

ماهم اینو نصب کردیم رو گوشی

 و شب زدیمش به شارژ و گرفتیم خوابیدیم.


😴💤😴💤😴

ساعت 3 نصفه شب


یهو دیدم صدای فریاد یکی میاد! 😨

 میگه:


«بکــــــش بیروووووون!

بکــــــــــش بیروووون!»

😱😱😱

سریع پریدم از شارژ کشیدمش!

کل خانواده هم ریختن تو اتاق من!

😟😟😟

کل اتاقمم گشتن! 😡

حتی پشت ساعت دیواری!!! ⏰الان خوابم نمیبره! 😕

 استرس دارم! 😰

میترسم شارژش تموم شه، 🔋

نصفه شب داد بزنه:

بکن تووووش!

بکن تووووووووووش ! 📲 🔌😂😂😂


 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🆔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@joker_fan_85 👈🔞


قبلا مدت زمان بیرون بودنمون رو پدر مادرا تعیین میکردند
 الان باتری گوشی 😐😄😂


مردا نه تنها فرق بین رنگهارو نمیتونن تشخیص بدن بلکه ، فرق پلوپز و آرامپز و زودپز و ماهیتابه رو نمیدونن


به همشون میگه قابلمه 😂


تو خونه ما هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدنه


دیر که میشه لامصب بابام با شاتگان،


 مامانم با اره برقی انتظارمو میکشن 😐😑😂


اگه کارمند یه اداره دولتى هستید


 هرازگاهى هم کار مردم رو به موقع 


راه بندازید حس عجیبیه

⭕️ ⭕️


توروخدا


واسه تنوع حداقل🙏😐😂


یه بار بابا بزرگم با مامان بزرگم دعواشون شد 


وسط دعوا دندونای مصنوعی هردو از دهنشون پرت شد بیرون،


 قاطی کردن کدوم مال کی بود، بابا بزرگم گفت اونی ریحون چسبیده بهش برا منه، 


مامان بزرگم گفت ریحون نداشتیم که ما، باز رفتی بیرون تنهایی کباب خوردی، دعوا جدی تر شد.😐😂


⭕️ ⭕️ @joker_fan_85


حیف نون دستش میشکنه موقع گچ گرفتن به دکترمیگه:بعدازاینکه دستم خوب شد میتونم پیانو بزنم؟ 🙄دکترمیگه آره،😊


حیف نون میگه چه جالب قبلا

نمیتونستم!!!😐😂😂


@Joker_fan_85 😂😂


سر صُبی رفته بودم ماست بندی محلمون...
قرار شد هروقت سفارشم آماده شد خبر بده 📨

شمارمو بهش دادم اومدم خونه 🚶🏻
بعدازظهر تو تلگرام بودم، 

یهو (پرنسسِ بابام) بهم پیام داد: بیا آمادست 😳🤔


بعدش فهمیدم یارو همون اصغر ماس بندِ خودِمونه 😐😂

@Joker_fan_85 😂😂


یه بار شبیه فیلما جوگیر شدم،

به اولین تاکسی گفتم آقا دربست؟! 😎✋وسط راه گفت: کرایه ات میشه ۴۰ هزار تومن!!😱😱


فهمیدم غلط زیادی کردم! 😰


خودمو از ماشین پرت کردم تو خیابون 🚕🏃


تا الان ۳۹/۵۰۰ خرج بیمارستانم شده 🤕😢بازم خدا رو شکر ۵۰۰ تومن سود کردم! 😅😂

@Joker_fan_85 😂😂


به طرف میگن پارسال روز زن چیکار کردی؟

میگه: بردمش کوه...

میگن: آفرین 👏 امسال میخوایی چی کار کنی؟ 🤔

...

...

...

...

...

...

...


میگه: میخوام برم بیارمش!! 😂😂

@Joker_fan_85 😂😂


هوا کشِ توالت چیست !؟😐

اصلى ترین وظیفه ى هواکش توالت تولید صداست براى آرامش خاطر شخص مشغول در محل و همچنین سایر وابستگان در خارج. کلا بو بهانه ست …!😂

@Joker_fan_85 😂😂


ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻗﺼﺎﺑﯽ ,ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺷﻠﻮﻍ ﺑﻮﺩ

ﻗﺼﺎﺑﻪ ,ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺮﮐﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ می ﺸﺪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺻﺪﺍﺵ ﻣﯿﺰﺩ :

ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﮐﯽ ﺑﻮﺩ؟؟؟؟😱

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﯿﺎ ﺟﻠﻮ !😂

ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ؟؟؟؟😱

ﮔﻔﺖ ﻧﻪ آﻗﺎ ﻣﻦ ﮔﺎﻭﻡ😂


 ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﯿﮕﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ 😎😎😜😉


@Joker_fan_85 😂😂


ژاپنیا یه ضرب المثل دارن میگه: 


تخت خوابی که اندازت نیست مال تو نیست!😐


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


موندم اینا با این ضرب المثلای بیخودشون 


چطوری تونستن این همه پیشرفت کنن😑😂@darhamchanel85

@joker_fan_85


جفففففر پشت چراغ قرمز 🚦 کنار ماشین یه خانم خوشگل نگه می‌داره ..... 


یه نیگاهی به خانمه می‌ندازه و شیشه ماشین رو میده پایین......


خانم هم یه نگاه می‌ندازه و شیشه رو میده پایین و یه لبخند👄 میزنه .....


جفففففر با همون لبخند می‌پرسه : تو هم چُسیدى 💨🚶⁉️


😂😂😂😂

به جمع ما بپیوندید👇😎😂

https://t.me/joinchat/AAAAAEZfxT8zODdn7CcrZQ


روزای بارونی آروم رانندگی کنید! اونی که کنار خیابون برای تاکسی وایساده قاتل بابات نیست https://t.me/joinchat/AAAAAEZfxT8zODdn7CcrZQ


من اگه بمیرمم بابام میاد سر قبرم میگه ببین بچه فلانی نصف توئه

ولی هنو زندس … پسرای عزیز لازم به ذکره که تیشرت صورتی تنگ و شلوار جین آبی

تو این هوا

اصلا تیپ جذابی نیست

حتی اگه سیکس پک داشته باشین! 


پارمسان🧀

https://t.me/joinchat/AAAAAEZfxT8zODdn7CcrZQ


مشتق و انتگرال که هیچی

ما هنوز از ایمان و تقوا و عمل صالح هم تو زندگیمون استفاده ای نکردیم...🔖جوکر فان


@joker_fan_85


خدای عزیز، چون خودت مجرد موندی دلیل نمیشه ما رم تا آخر عمر مجرد نگه داری 🔖جوکر_فان


@joker_fan_85


از خود مسی کاری برنمیاد واسه زلزله زده ها, اونوقت رضا پرستش بدل مسی پاشده رفته کرمانشاه🔖جوکر_فان

@joker_fan_85


گیاه خوارى فقط اونجاش که به فکر حیواناتى ولى غذاشونم میخورى، کل هفت میلیارد مث تو گیاه خوار شه چى میمونه واسه خرگوش؟🔖جوکر_فان

@joker_fan_85


تفاوت پریود شدن دخترای قدیم و جدید

دختران قدیم: آخ جون یه هفته نماز تعطیل

دختران جدید: آخ جون حامله نیستم🔖جوکر_فان

@joker_fan_85


رهبر کره‌شمالی هرگونه شادی بدون مجوز رو در این کشور ممنوع کرده، خوش به حال ما که هنوز میتونیم تو خیابون به گربه‌ها بگیم «مجید» و هرهر بخندیم🔖جوکر_فان

@joker_fan_85


‏هیچ وقت این دو تا کلمه رو توی زندگیتون استفاده نکنین،

‏- نمیتونم 

‏- بدشانسم

به جاش سعی کنین این کلمه رو تو تک تک لحظات به یاد داشته باشین

- بتـ خمم😅


#جوکر_فان 

@joker_fan_85


اگه آدمای بزرگ کیـ رت کردن ناراحت نشو ، یک روز هم کیـ*رای بزرگ آدمت میکنن...

آخ کمرم :|🚶‍♀


#جوکر _فان 


@joker_fan_85


آخر خندس


باباهه به پسر شیطونش میگه: امروز یه مهمون میاد خونمون، که بچش یه گوش نداره , حواست باشه, نری هی بگی این بچه چرا گوش نداره , آبرو ریزی کنی.مهمون میاد, بچه شیطونه هی نگاه میکنه به این بچه بی گوش و میگه: شما باید به بچتون زیاد آب هویچ بدین بخوره, مهمون میگه چرا عزیزم , میگه: آخه اگه چشماش ضعیف بشه, واسه عینکش باید داربست بزنید

😂

جوکر_فان

@joker_fan_85


از بچگی دوس داشتم اعاده حیثیت کنم اما نمی‌دونستم چیه ولی همیشه سرپا می‌شاشیدم. 🔖#جوکر _فان

@joker_fan_85


شما الان این سنگو برداری زیرش دوتا آذر ماهی داره حکومت میکنه!

هزارماشاالله زیادن :))🔖#جوکر_فان

@joker_fan_85


ﺩﺧﺘﺮ خالم ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﮐﻪ ۳ ﺳﺎﻟﺸﻪ ﻣﯿﮕﻪ : 

ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺮﯼ ﺩﺳ,ﺸﻮﯾﯽ ﺷﻠﻮﺍﺭﺗﻮ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺩﺭﻧﯿﺎﺭ ﺯﺷﺘﻪ،ﻫﻤﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﺭبیار! 


ﺑﭽﺶ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺷﻠﻮﺍﺭﺷﻮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﻣﺒﻞ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ✌😐😂

جوکر _فان

@joker_fan_85


‏من عمق فاجعه رو جایی فهمیدم که یه ماشین نیرو انتظامی زد بغل، دوتا کله از توش اومد بیرون و خطاب به گربه کنار خیابون گفتن: مجید، مجید

#جوکر_فان


@joker_fan_85


یارو رو داشتن اعدام میکردن داد میزنه میگه منو بیارید پایین,,,

میارنش پایین میگن چیه؟؟؟

میگه ناموسن این مسخره بازیا چیه؟

داشتم خفه میشدم :|

#جوکر _فان

@joker_fan_85


لطفا چنلو با دوستاتون ب اشتراک بزارید😿🐣🖤


داسـتان سک*سی من....😈

اومــد پــی وی گـفـت: سـلام

منـم آبـم اومـد والســلام


بیشـتر از این نتـونسـتم دووم بیـارم😂😂

#جوکر_فان


Join 👉 🎈 🎈@joker_fan_85


به یارو میگن اگه دم مرگ بهت بگن دومیلیارد تومن از بانک برنده شدی چیکارش میکنی؟

میگه وصیت میکنم دور تا دور قبرمو توالت بسازن همه بیان برینن به این شانس 

#جوکر _فان

@joker_fan_85


دیروز تو خیابون دعوا شده بود، بعد یارو میگفت

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 "اون نازنین مادرتو گایی*دم"


احترام خاصی واسه مادر طرف قائل بود😐✋️😂


#جوکر_فان

@joker_fan_85


از پدر و مادران محترم درخواست دارم فاصله بین در زدنتون با وارد اتاق شدنتون

.

.

.

 حداقل در حد قفل کردن گوشی و بالا کشیدن شلوار باشه،

 بابا ما داریم درس میخونیم یکم احترام بذارید😐😂


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✊️ 💦 @joker_fan_85


دعوای دو بچه... 👦👧بچه اولی =ماشین ما بهتره


بچه دومی = نه! ماشین ما بهتره


بچه اولی=خونه ما بهتره


بچه دومی =نه! خونه ما بهتره


بچه اولی =مامان من بهتره


بچه دومی = آره، بابای منم همینو میگه 😂😂

@joker_fan_85


‏مردمِ ایرانو اول به مهمون نوازی میشناسن .. 😌😌 @joker_fan_85

بعد به فحش هاشون تو دنیای مجازی 😕😂


طبق نظر علما با دستکش میشه با نامحرم دست داد...

 پس با کاندوم هم میشه سک.س کرد
شرکت ک.اندوم سازی جلال و برادران بجز خلیل تخم سگ..😂😂


سک.س حلال ، با ک.اندوم جلال😂✌Join 👉 🎈@joker_fan_85 🎈


بدبختیِ جامعه ما اینه که...

"دهه هشتادیا" از سک*سشون فیلم میگیرن..."دهه شصتیا" با فیلمشون جَـ*ق میزنن 😂همچین اوضاعی داغونی داریم الان😑😂


 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Join 👉 🎈 @joker_fan_85 🎈


کسخولترین دختر دنیا کیست؟ 


دختریه که وسط سک.س از دوس 

پسرش میپرسه: 


عزیزم دوسم داری ؟؟؟ 


امکان نداره تو اون موقعیت ۱% 

پسری بگه نه😜😂😂😂😂


Join 👉 🎈@joker_fan_85 🎈


ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ سک*س ﺳﺎﻋﺖ 6 ﺻﺒﺤﻪ !!


ﺧﻮﺏ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻦ!!!


ﯾﮑﯽ ﻣﻨﻮ ﺍﻭﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﻨﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻤﺶ😐😂😂


Join 👉 🎈@joker_fan_85 🎈


منم خیلی دوس دارم دوس پسرم قدش ۱۹۵باشه


ولی وقتی به این فک میکنم که اگه از پشت بغلش کنم...دماغم میره تو چاک کـ ونش منصرف میشم 😑


حالا جلورو دیگه نمیگم 😂Join 👉 🎈@joker_fan_85 🎈


قرار نیست همه بزارن که😂😂


Join 👉 🎈@joker_fan_85 🎈


واکنش دخترا در مقابل شارژ :


هزاری: مرسی عزیزم 

(تو دلش ای گدا)


2 تومنی: ای جانم مرسی گلم دستت درد نکنه


5 تومنی: وای ممنون عشقم، خیلی میخامت نفس منی تو، بیا این بوس برای تو!


10 تومنی: الهی من فدات بشم، توزندگی منی، عمر من، خیلی ممنون عشقم، همه کسم، میمیرم برات، کجایی بیا ببینمت دلم برات یه ذره شده!


20 تومنی: . . . . .

.

.

.

هنوز هیچ پسری به این درجه از خریت نرسیده 😂 😂


Join 👉 🎈@joker_fan_85 🎈


زندگی مثه یه گلدونه

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

چراشو نمی دونم😕

همینه که هست

اصلا خودتون یه برداشت قشنگ ازش بکنین

دمتون گرم جبران می کنم😂😂😂


Join 👉 🎈@joker_fan_85 🎈


به دوس دخترم زنگ زدم ...

اونم داشت با هندزفری باهام حرف میزد که اگه کسی اومد بگه دارم آهنگ گوش میدم.....

گرم حرف بودیم که مامانش در رو باز کرد اومد توی اتاق گف با کی حرف میزنی: دوس دخترمم هول شد گفت آهنگه

 مامانش گف بده گوش کنم...

هیچی دیگه الان نیم ساعته دارم 

آی بریباخ بریباخ میخونم...

مامانشم داره میرقصه اصن ی وضعیه😂😂😂


Join 👉 🎈@joker_fan_85 🎈


دوست واقعی کسیه که وقتی زمین خوردی دستت رو بگیره و بلندت کنه.


.


.


.


 البته بعد از اینکه خنده ش تموم شد.!!😂😂


Join 👉 🎈@joker_fan_85 🎈


دوستان کلیه ی تحریما رو برداشتن

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

تحریما دیگه کلیه نداره براش دعا کنین😭😭😂


Join 👉 🎈@joker_fan_85 🎈


روحش شاد 


کودکی که امشب بر روی دستمال جان میدهد!


جمله سنگین بود ....یه دقیقه سکوت👻👻😂😂Join 👉 🎈@joker_fan_85 🎈


میگن صبح جمعه رو باید دو جور شروع کرد

یا با کله پاچه یا کوه نوردی

ولی در اصل صبح جمعه رو اصلا نباید شروع کرد

 باید خوابید تا لنگه ظهر😴

#جوکر_فان 

@joker_fan_85


دختره سر کلاس گوزید

حول شد گفت ساعت چنده

یه پسره دیوث از ته کلاس گفت:

شما مگه برای ساعت چند کوک کرده بودید


جوکر_فان 

@joker_fan_85


من نمی فهمم چجوری انقد ریلکس میرن عملیات تروریستی انجام میدن
امروز خواستم تو یه کوچه خلوت بگوزم انقد استرس داشتم که ریدم😆😂😂


👑جوکر_فان

@joker_fan_85


😂☔️ ☔️😂


‏نویسنده آمریکایی: زندگی مثل دوچرخه 

سواریه، برای حفظ تعادل باید حرکت کرد!


نویسنده ایرانی: زندگی مثل کون دادنه، برای اذیت نشدن باید شل کرد😆😂🤣😁

جوکر_فان


@joker_fan_85


😂☔️ ☔️😂


‏چقدر تند تند شبِ جمعه میشه 
‏خدا هوای این زن و شوهرا رو حسابی داره‌هاا 👑جوکر_فان


@joker_fan_85


😂☔️ ☔️😂


دیروز دوس دخترمو آوردم خونه ، تا بردمش تو اتاق شلوارشو کشید پایین

منم با لگد پرتش کردم بیرون تا بفهمه بدون مقدمه نره سر اصل مطلبحق تقدم با ممه ست 🤣😂😝


👑جوکر_فان

@joker_fan_85


😂☔️ ☔️😂


⁣طرف کلا دوبار باهاش تلفنی حرف زدمپیامک داده «داداش چون باهات راحتم یک خواهش داشتم، سی تومن واسم بریز» 
میخوام صدسال سیاه باهام راحت نباشی 🙄😒😒


⁣قدیما از بوی غذا میفهمیدیم نزدیکایِ خونه رسیدیم الان از وصل شدن به وای فای😐😆


⁣@joker_fan_85


تو کوچه یه گربه دیدم زل زده بود تو چشام منم همینجوری نگاش کردم تا از رو بره یه دفه برگشت گفت 


داداش اگه نمیخای صدام کنی مجید فیلم بگیری ما بریم به کار و زندگیمون برسیم😂🚶


بـــہ کــانــال جـــــوکر فان بــپـیــونــدیــد😂

@joker_fan_85


سلام✋

 هرکی حال نمیکنه با کانال بره اصلا دوست ندارم اذیت شید 😁😍


مرسی که هستین


+ کجایی ؟


ـ رو تخت


+ چی کار میکنی ؟


ـ سیگار میکشم+ اگه الان اونجا بودم چی کار میکردی ؟ 


ـ سیگار میکشیدم


+ نه اگه سیگار نبود منو تو تنها بودیم رو تخت ☺️


ـ میرفتم بیرون سیگار بخرم 😂😂👍


Join 👉 🎈 @joker_fan_85


این چه وضعشه اخه ؟!.......


شاهین و شَهین تو انگلیسی اینجور نوشته میشه shahinبعد سه ماه مخ یکی رو زدم رفتم سر قرار بهم تجاوز کردن😐☹️


مسئولین رسیدگی کنن لدفن😐😂😂

Join 👉 🎈 @joker_fan_85


دختر دانشجو از استاد پرسید:

توی کتاب نوشته بود :کلیهٔ انسانها توانایی عشق ورزیدن به هم را دارند.

استاد: خوب آره، درسته

دختر میگه: پس چرا کلیه های من این توانایی رو ندارن ؟؟

..

.

یااااارااااان چه غریبااااااانه رفتند از این خاااااااانه…

وعدهٔ ما فردا ۹ صبح مراسم تشییع پیکر استاد از جلوی درب دانشگاه 😂😂


😜 @joker_fan_85


⁣مدرسه برای آلودگی هوا تعطیل شده


مادرا دست بچه هارو گرفتن رفتن بازار تهران یه گشتی بزنن😐

@joker_fan_85


🔞پیج مشکلات جنسی 🚀🗣🔞


👨🏻✊🏻💦🤦🏻‍♀️😂😂 


سلام میشه من رو راهنمایی کنید من و شوهرم 1ساله با هم ازدواج کردیم💏

ولی اون همش خود ارضایی میکنه✊🏻💦

و به من اهمیت نمیده باید چیکار کنم😩🤔

ممنون میشم راهنماییم کنیم🙏🏻🙏🏻کامنتاى دیوثاى همیشه در صحنه👊🏻😂😂


1-به صابونش فل فل بزن دیوثو🌶


2-برو فیلم سوپر بازی کن حداقل یه نقشی تو خودارضاییش داشته باشی!🎥📽


3-تو هم جلوش با یه خیار خود ارضایی کن فکر نکنه خیلی بهش احتیاج داری بفهمه با خیار فرقی نداره🥒


4-دمش گرم این از اوناس ک ب یه جایی برسه گذشتشو فراموش نمیکنه,این جور آدما مفیدن واسه جامعه👥5-خب این قضیه میزان وفاداری شوهرت به گلنار رو میرسونه که خیلی هم خوبه💞


6-ینی تو رو اندازه کف دستشم قبول نداره؟؟؟🖐🏻


7-تو هم برو خود ارضایی کن با هم میشین اقا و خانم جقی✊🏻💦


8-روایت داریم کسی ک *س دم دستشه و جلق میزنه،در قیامت هابیل ب کونش میزاره.....🍑


9-بشاش تو چاییش☕️10-کونیه شوهرت بکنش☹️


11-حتما او آهنگ شماعی زاده که میگه دستو حلقه کن بدور گردنم رو ملاک اهدافش قرار داده👌🏻


12ببین تو چی هستی راضیه با گلنار سکس داشته باشه ولی با تو نه !!🤢


13به این میگن جغیه اصیل! کـ س جلوشه جغ میزنه! حرف مرد یکیه دیگه!!!👨🏻👈🏻


14-اینجاست که شاعر میگه؛🎼


گر نداری امیدی به زن

ز گهواره تا گور جغ بزن

😂😂😂


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

@joker_fan_85 💦🤓

@joker_fan_85 💦🤓


مریدی از حکیمی پرسید: 🤔


یا حکیم چنانچه وقت بر ما تنگ باشد

آیا خوردن ممه از روی لباس جایز است؟!💭


حکیم یک کف گرگی حواله ی مرید کرد و گفت: خاک بر اون سرت 😕🖐


آیا اگر وقت بر تو تنگ باشد

ساندویچ را با کاغذش میخوری؟!


مرید آنچنان قانع شد که خشتک به خشتک آفرین تقدیم کرد😐😂@joker_fan_85


ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﮐﻪ

ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷه🗣😍


ﮐﻠﻔﺖ ﺑﺎﺷﻪ😇

ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﻪ🔥

ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﻪ💪🏻

ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺩﺭ ﮔﯿﺮﻩ ﺍﯾﻨﻢ ﮐﻪ :🤕🤔 ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺻﺪﺍ ﺑﻮﺩﻩ؟🤥🤢😂😂😂


Join 👉 🎈@joker_fan_85


بچه:

مامان قرص ویاگرا داریم؟

اسهال دارم!

مامان:

خاک به سرم

این دوتا چه ربطى به هم دارن؟!بچه:خودت دیشب به بابا گفتى

ویاگرا بخور اون عنت سفت شه...!!!😳😑😂


Join 👉 🎈 @joker_fan_85


یارو خرش راه نمیرفت رفیقش بهش میگه کـــیرش رو بمال راه میوفته..۲-۳ روز این کارو میکرده خرش عین بنز میرفته.
روز چهارم دوباره خرش راه نمیرفت،یارو عصبی میشه میگه من ک میمالم چرا راه نمیوفتی؟؟؟خره چشاشو خمار میکنه میگه:

بخوررشششش😂😂😂

نتیجه اخلاقی به خر جماعت رو ندید🐴😂😂


Join 👉 🎈 @joker_fan_85


یه رفیق اسکلم داشتم وسط چت کردن هی اینو میداد

😐😑😐
یبار عصبی شدم گفتم این چیه ک گاییدی

گفت احمق دارم پلک میزنم😐😑😐😂😂

😑😐😑


Join 👉 🎈 🎈@joker_fan_85


از موقعی که متوجه شدم اگه خواننده بشم باید مثل مرتضی پاشایی تو جوانی بمیرم 😢 اگه بازیگر بشم مثل علی طباطبایی باز باید جوان مرگ بشم😔 اگه فوتبالیست بشم مثل هادی نوروزی بمیرم 😢تصمیم گرفتم برم حوزه علمیه

بشم مثل جنتی و تو 90 سالگی ازدواج کنم و همیشه زنده باشم😂


Join 👉 🎈@joker_fan_85


حکمتش چیه 🤔


دوست دختر شصت کیلوییت رو راحت بلند میکنی از زمین 


ولی کیسه سیمان پنجاه کیلویی رو نه؟


 نمیشه اصلا😉😂


 Join 👉 🎈@joker_fan_85


رفتم داروخونه گفتم آقا بیستا ک‍ اندوم بده😅 😐 

دیدم دوتا دختر او پشت نشستن دارن بهم میخندن 

گفتم بکنش بیست و دوتا ، دیدم خفه شدن 😐

بخندی میشه بیست و سه تا 😐😏😂


اقای ذکریا رازی ، زحمت کشیدی این همه شب بیدار موندی چشات کور شد الکل کشف کردی😝😝

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

خوب یه دوشب بیدار میموندی مزشم شیرین میکردی دیگه 😐


کاشف انقدر تنبل؟ 😐


من برم ماست موسیر با چیپس بخرم😂😂


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌👑جوکر _فان 👇

@joker_fan_85


😂☔️ ☔️😂


به نظر شما اول داخل ایران دیسکو میسازن یا

.

.


.

داخل آمریکا حوزه علمیه؟؟؟؟😂😁😁😁😁👻


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌👑جوکر_فان 👇


@joker_fan_85

😂☔️ ☔️😂


امروز سوار تاکسی شدم

دیدم پرده شیشه عقب خیلی خوشگله


از یارو پرسیدم آقا پرده عقبتو کجا برات زدن؟

.

.


.

.

.

.

دختره عقب نشسته بود با نگرانی پرسید

آقا مگه عقب هم پرده داره؟!😳


راننده اینقده خندید رید تو ماشین زد به جدول هممونو بگا داد🤕😂


‌‌


ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﻪ ﺷﺪﻩ 220 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺮﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ، ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﻢ ﻧﻤﯿﮕﻪ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ

ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﻮﻝ ﻻﺯﻣﻦ 😂


👑👇

@joker_fan_85

😂☔️ ☔️😂


از وختی جاساز پول از لای ممه تو کرست به بانک و حسابای بانکی منتقل شد


برکت پول از بین رفت و پولها بی برکت شدن.


اصن این م مه به همه چی برکت میده

خدا حفظش کنه لامصبو 😑😂😂👇

@joker_fan_85

😂☔️ ☔️😂


فکر کن دوس دخترت ،میتونست فکرت رو بخونه!


.

.


.

اون وقت هر ۵ دقیقه یه بار م مه هاشو در میاورد میکرد دهنت میگفت بیا کوفت کن بدبخت😂😐


👇

@joker_fan_85

😂☔️ ☔️😂


یارو از آخونده میپرسه: حاج آقا روح با روان فرق داره؟

آخوند میگه: نه


یارو میگه: پس چرا به جای روانی به شما میگن روحانی؟😂😂


 👇

@joker_fan_85

😂☔️ ☔️😂


از من بدشانس تر فقط بچه های بیل گیتس ان که باباشون گفته میخوام رو پای خودشون وایسن بهشون کمک مالی نمیکنم قوی بار بیان😐😂


@joker_fan_85


به دُختره میگم پردت چطوری پاره شد🤔💭

میگه هوا سرد بود

شاشیدم گرم و سرد شد 😂


@joker_fan_85


عکسِ کارت اهدای عضوم رو گذاشتم اینستاگرام

بعد یه دوست قدیمی کامنت داده "لعنتی کو.نِتو به من قول داده بودی" 

سر همین چیزاست که 

اسلام توصیه به بخشش در خفا کرده


@joker_fan_85


بیصبرانه منتظره پیام های " من اولین نفری بودم که شب یلدا رو تبریک گفت " هستم


@joker_fan_85


طرفدار تتلو بودن بعد از کار تو معدن سخت ترین کاره دنیاست

هی تتلو گند میزنه هی تو باید جلو بقیه ماسمالیش کنی


@joker_fan_85

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ